அகநானூறு – மயக்கும் உவமைகள் பாடல் 302

ஒரு செழிப்பான மழைப் பிரதேசம். செவ் வாழை மரங்கள். மரத்தடியில் ஒரு யானை தூங்குகிறது. சில்லென்ற காற்று. காற்றில் ஆடும் வாழை இலைகள் அந்த யானைக்கு முதுகு…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

அகநானூறு பாடல் – 5

பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ எழுதியது தலைவியைப் பிரிந்து சென்று பொருள் தேடும் தலைவன் என்பதைக் கருவாகக் கொண்டு எண்ணற்ற பாடல்கள் அகநானூறில் இருக்கின்றன. பொருள் தேடப் போகும்…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

அகநானூறு பாடல் – 203

கபிலர் எழுதியது. தாய் தன் மகளை நினைத்து புலம்பும் கவிதைகள் அகநானூறில் நிறைய உள்ளன. “எப்படி வளர்த்தோம்?, அவனுடன் போய் விட்டாளே, எப்படி கஷ்டப்படப் போகிறாளோ” என்ற…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

அம்மா ஆக்க தெரிந்த கணவா, அப்பா ஆவது என்று?

அகநாநூறு – பாடல் – 26 பாண்டியன் கானப்பேரெயில் தந்த உக்கிரப்பெருவழுதி எழுதியது. முதல் முறையாய் தாய் ஆகி, உடலில் எழும் மாற்றங்களால் மனங் கலங்கும் பெண்களும்,…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

அகநானூறு – பாடல் 37

அன்றாட வாழ்க்கையைச் சொல்லும் கவிதை ஒரு அழகிய உறவையும் பாடுகிறது. செழிப்பான கிராமங்கள்.  “தொழில் செருக்கு” கொண்ட உழவர்கள். செறிவான உறவுகள். மகிழ்திருந்த நாகரிகம். விற்றூற்று மூதெயினனார்…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

அகநானூறு – பாடல் 43

மதுரை நல்லந்துவனார் எழுதியது. காதலுடன் அறிவியல் சொல்லும் கவிதை. ஒரு மலைப் பிரதேசம். தேக்கடிக்கு மிக அருகில். மலைச் சரிவில் ஏரியை ஒட்டிய ஒரு அழகிய குடில்.…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

அகநானூறு – பாடல் 136

எயிற்றோற்று மூதெயினனார் எழுதியது. திருமணம் பற்றிய கவிதை. புதிதாய் முகிழ்க்கும் ஒரு நல் உறவை கூறும் கவிதை கூடவே தலை நாள் இரவையும் மென்மையாய் வரைகிறது. 1980களின்…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

அகநானூறு – பாடல் 86

நல்லாவூர்க்கிழார் எழுதியது. அகநானூற்றுப் பாடல்களில் பழைய திருமணச் சடங்குகளை சொல்லும் பாடல்கள் இரண்டு இருக்கின்றன. இரண்டு பாடல்களிலும் ஐயரோ, நெருப்போ இல்லை. ஒரு பாடல் மட்டும் கடவுளை…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

சங்கத் தமிழ் – படிப்பது எப்படி?

சங்கத் தமிழ் அதுவும் அகநானூறு படிக்கலாம் என்று ஆசை வந்ததற்கு முதலில் பெங்களூர் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். சில்க் போர்டு, மார்த்தஹள்ளி சந்திப்புகளில் ola…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →