மௌன ராகமும் கபிலரும்.

மௌன ராகம். கல்லூரிக் காலங்களில் மறக்க முடியாத ஒரு படம். Hostelல் எல்லா அறையிலும் ரேடியோ இல்லாத காலம். இந்தப் படத்தில் வரும் “சின்ன சின்ன வண்ணக்…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →