மூணு முத்துக் கொலுசு!

காலே பரி தப்பினவே கண்ணே நோக்கி நோக்கி வாள் இழந்தனவே அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் பலரே மன்ற இவ் உலகத்துப் பிறரே. இருபது ஐந்து வருடங்களுக்கு…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

தொப்புள் கொடி

முற்றிய தயிரைப் பிசைந்த  மென்மையான விரல்களைத்  துடைத்த துண்டை கழுவாமல் உடுத்திக் கொண்டு கண்களில் புகை கரிக்க தானே துழாவிச் சமைத்த புளிக் குழம்பு இனிமையாக இருக்கிறது…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →