நினைவுகளால் நிரப்பிய தாழி

புறநானூறு 256, பாடியவர்: பெயர்   தெரியவில்லை கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே அச்சுடைச் சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய சிறு வெண் பல்லி போலத் தன்னொடு சுரம் பல…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →

புறநானூறு – பாடல் 229

இது ஒரு தனித்துவமான பாடல். ஆச்சரியம் அளிக்கும் ஒரு அறிவியல் உண்மையைச் சொல்கிறது. ஒரு அரசனின் மரணத்தை முன் கூட்டியே கோள்களின் நிலை கொண்டு கணித்ததாகவும் கதைக்கிறது.…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →